ED Nitra Aktivity

Online prednáška pre študentov FEŠRR

Europe Direct Nitra ( hostiteľská organizácia Agroinštitút Nitra, štátny podnik) spolu s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, zorganizovali dňa 25.11.2020 výberovú online prednášku pre študentov FEŠRR, na katedre európskych politík,  v zastúpení s pánom prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.na tému:

„Viete, čo je politika súdržnosti a aký vplyv má na Váš región?“

 Ing. Peter Paulovič, manažér pre informovanie a komunikáciu z Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy pre Nitriansky samosprávny kraj, oboznámil študentov s pojmami v oblasti politiky súdržnosti, plánovanej vízii Kohéznej politiky po roku 2020 a svoju prednášku doplnil aj cennými informáciami a skúsenosťami príkladov z praxe.

Odporúčame