Preskočiť na obsah
NitLib Logo

NitLib 2017


Odborný seminár na tému:

„KNIŽNICE AKO CENTRÁ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA“

24. mája 2017 o 9:30 hod.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra (miestnosť A2)

Organizátori


Agroinštitút Nitra, štátny podnik – knižnica - Logo
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre - Logo
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - Logo
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Logo

Spoluorganizátori


Slovenská asociácia knižníc - Logo
Krajská pobočka SSKK v Nitre - Logo

Program


09:00 – 09:30

Prezencia účastníkov

09:30 – 11:30

Slávnostné otvorenie seminára NitLib 2017
Ing. Mária Debrecéniová, CSc. (Agroinštitút Nitra, štátny podnik)

Problémy knihovníckej profesie a jej vzdelávania na Slovensku
PhDr. Daniela Džuganová (Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)

„Biblioedukácia“ alebo ako zefektívniť edukačné kompetencie a zručnosti knihovníkov
PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. (Vysoká škola Dubnického technologického inštitútu)

Diskusia

11:30 – 12:30

Prestávka s občerstvením

12:30 – 14:00

Rozvoj ľudských zdrojov ako základný predpoklad udržania kvality služieb
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre)

Postavenie akademickej knižnice v rámci celoživotného vzdelávania
Postavenie akademickej knižnice v rámci celoživotného vzdelávania (formát DOCX)
Mgr. Eugen Trajtel, Ing. Peter Kružlík (Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Vzdelávanie knihovníkov a používateľov v krajskej knižnici
Mgr. Mária Beláňová (Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre)

Celoživotné vzdelávanie v praxi
Ing. Mária Debrecéniová, CSc. (Agroinštitút Nitra, štátny podnik)

Novinky z našich knižníc

Diskusia a záver

Registrácia


Registrácia je ukončená. Tešíme sa na Vás.
Ďakujeme za Váš záujem.

Kontaktujte Nás