Informácie

Aktuality

  Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek

Pandémia pre našu spoločnosť prináša jedinečné výzvy, ale poskytuje aj jedinečné príležitosti a možnosti rozvoja. Je to príležitosť prehodnotiť naše súčasné systémy a nabrať nový smer k trvalej udržateľnosti a budovaniu odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom.

Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek vychádza z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu, vypracovaného v rámci výskumného a inovatívneho projektu „Polirural“:

Dotazníkový prieskum prebiehal v termíne od 15.2.2021 do 9.3.2021, odpovedalo 477 respondentov.

Slovné odpovede boli vyhodnotené partnermi projektu (OZ VIPA SK, SPU v Nitre, Agroinštitút Nitra a mesto Nitra).

Celý dokument "Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek" je dostupný na stiahnutie.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00