V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, obmedzuje činnosť konferenčných služieb na max. 50 osôb!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Informácie

Aktuality

  Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom (IPM)

V roku 2019 MPRV SR v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik, zorganizovalo školenia v oblasti Integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom (IPM).