V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, rušíme všetky plánované akcie konferenčných služieb až do odvolania!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Informácie

Aktuality

  Týždeň slovenských knižníc 1. - 7. marca 2021

Po vyplnení formulára na registráciu používateľa do knižnice čitateľský preukaz ZDARMA.

Knižnica plní úlohy špeciálnej poľnohospodárskej knižnice. Fond knižnice tvorí cca 11 000 knižničných jednotiek. Súčasťou fondu je Depozitná knižnica FAO a fond publikácií EU. Vo fonde je 21 titulov periodík. Fond knižnice je spracovaný elektronicky a tvorí bázu dát, ktorá je súčasťou integrovaného informačného systému rezortu pôdohospodárstva AGROKATALÓG.

Fond knižnice je zameraný na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, rastlinnú a živočíšnu výrobu, pôdoznalectvo, ekologické poľnohospodárstvo, agroturistiku, manažment, marketing, ale aj pedagogiku a psychológiu.

Depozitná knižnica Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO je špecializované knižnično-informačné pracovisko Agroinštitútu Nitra so zameraním na výživu, potravinárstvo, poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Návštevníci knižnice majú okrem možnosti prezenčného štúdia fondov aj prístup k FAO on-line informačným zdrojom prostredníctvom verejných internetových staníc.

Knižnica zabezpečuje integráciu do knižničných a informačných systémov FAO s dôrazom na spoluprácu s WAICENT (Svetové centrum pre pôdohospodárske informácie) a sprostredkováva zvýhodnený nákup publikácií z vydavateľstva FAO.

 Tematické zameranie fondu

  • 0 POĽNOHOSPODÁRSTVO všeobecne
  • 1 RASTLINNÁ VÝROBA A OCHRANA RASTLÍN
  • 2 ŽIVOČÍŠNA VÝROBA A VETERINÁRSTVO
  • 3 LESNÍCTVO
  • 4 RYBÁRSTVO
  • 5 PÔDOZNALECTVO A VODNÉ HOSPODÁRSTVO
  • 6 EKONOMIKA A SOCIÁLNY ROZVOJ
  • 7 ŠTATISTIKA
  • 8 POTRAVINÁRSTVO A VÝŽIVA ĽUDÍ
  • 9 FAO všeobecne

Ak máte záujem získať čitateľský preukaz zdarma, stačí vyplniť formulár na registráciu používateľa do knižnice a zaslať e-mailom na kniznica@agroinstitut.sk.


Do pozronosti Vám dávame aj informácie zo stránky FAO

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) je špecializovaná agentúra OSN, ktorá je lídrom v celosvetovom boji proti hladu. Cieľom FAO je potravinová bezpečnosť pre všetkých a zabezpečenie pravidelného prístupu ľudí k dostatočnému objemu kvalitných potravín, aby  mohli viesť aktívny a zdravý život.

S viac ako 194 členskými štátmi je FAO aktívne vo viac ako 130 krajinách sveta.

Publikácie a dokumenty vydané vo FAO

Top 20 Most Beautiful Libraries in the World

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00