V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, obmedzuje činnosť konferenčných služieb na max. 50 osôb!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Kontakt

Kontaktujte nás

Základné informácie

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Zapísaný v obchodnom registri, oddiel: Pš; č. vložky: 10008/N na Okresnom súde v Nitre, Štatutárny zástupca: Ing. Mária Debrecéniová, CSc.

  • Adresa: Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  • Email
  • Telefón: +421 37 7910 111
  • Fax: +421 37 7910 111
  • Website: agroinstitut.sk
  • IČO: 36858749
  • DIČ: 2022631512
  • IČ DPH: SK2022631512
  • IBAN: SK8581800000007000330247
  • BIC: SPSRSKBAXXX