Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Fytoterapia

 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Fytoterapia je liečba pomocou využitia liečivých rastlín.

Určené:

Záujemcov o informácie z tejto problematiky.

Rozsah: 12 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y: 20. 10. 2022 - 21. 10. 2022
Odborný garant: doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Program:

Prezencia: 8:00 - 8:30

Program: 8:30 - 15:00

 • História a súčasnosť fytoterapie
 • Obsahové látky v rastlinách a ich využitie pre zdravie človeka
 • Antioxidanty a ich vplyv na organizmus človeka
 • Liečivé vlastnosti  významných  druhov  z Algae-riasy, Lichenophyta- líšajníky, Equisetopsida-prasličky, ginko dvojlaločné a ihličňany
 • Významné druhy z radu: - magnoliotvaré, vavrínotvaré, pieprotvaré, vlkovcotvaré, dráčotvaré, iskerníkotvaré,
 • Významné  druhy z radu: makotvaré, kaparotvaré, hamamelotvaré, žihľavotvaré, orechotvaré, bukotvaré
 • Významné  druhy z radu: brezotvaré, vŕbotvaré, klinčekotvaré, stavikrvotvaré, prvosienkotvaré, pivonkotvaré
 • Významné  druhy z radu: čajovníkotvaré, slezotvaré, fialkotvaré, vresovcotvaré, ružotvaré, bôbotvaré
 • Významné liečivé rastliny z radu: drieňotvaré, rešetliakotvaré, mydlovníkotvaré, rutotvaré, pakostotvaré
 • Významné liečivé rastliny z radu: lominokameňotvaré, aralkotvaré, krtičnikotvaré, ľuľkotvaré, hluchavkotvaré
 • Využitie liečivých  vlastnosti  liečivých  rastlín  borakovité, skoroceľotvaré, marenotvaré, astrotvaré, ľaliotvaré, ďumbierovaté, lipnicotvaré
Účastnícky poplatok: 125 EUR €
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
E-mail: alena.bujdakova@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 116 013
špecifický symbol : uviesť Vaše IČO (ak sa prihlasujete ako FO - uviesť meno a priezvisko účastníka)

Účastnícky poplatok zahŕňa: organizačné náklady, občerstvenie a obed.
Prihlášky zasielajte a poplatok uhraďte najneskôr tri pracovné dni pred konaním kurzu.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00