Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Dňa 1. 12. 2022 sa uskutočnil na pôde Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, odborný seminár o udržateľnom používaní POR, ktorý organizovalo MPRV SR v spolupráci s ÚKSÚP,...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave, Agroinštitútom Nitra, štátny podnik a...
Zapojte sa do kvízu a overte si svoje vedomosti o Európskej únii. Kvíz realizujeme so ZŠ Topolová Nitra 8 pod názvom: " Spoznávame Európsku úniu" Zapojiť sa môžete kliknutím...
Komisia prijala plán spravodlivej transformácie územia pre Slovensko, v ktorom sa stanovuje stratégia investovania 459 miliónov eur pridelených tejto krajine z Fondu na spravodlivú...
Komisia schválila finančnú podporu vo výške viac ako 380 miliónov EUR na 168 nových projektov v rôznych častiach Európy v rámci Programu LIFE pre životné...
Komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2023 v rámci programu Erasmus+. S ročným rozpočtom vo výške 4,2 miliardy EUR zintenzívňuje podporu začleňovania, aktívneho...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame