Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Pozývame vás na panelovú diskusiu zo série Think Tank Európa s názvom „REPower Slovensko: Ako budú vyzerať naše budovy po roku 2026?”, ktorú organizuje Zastúpenie...
Pozývame Vás na tlačový brífing pri príležitosti zverejnenia predbežného hodnotenia Európskej komisie potrebného pre realizáciu prvej platby v rámci Mechanizmu obnovy a odolnosti (Plán...
28. mája 2022 sme sa zúčastnili s naším infostánkom na podujatí „Klíma nás spája“ v Hideparku v Nitre. Podujatie zorganizovalo Be The Change Slovakia. Pre...
Komisia prijala balík „Flexibilná pomoc územiam“ (FAST-CARE), čím urobila ďalší dôležitý krok, aby pomohla členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom a ďalším partnerom...
Komisia vybrala 135 projektov dopravnej infraštruktúry na granty EÚ z 399 návrhov projektov predložených v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE), nástroja EÚ na financovanie...
Nový právny predpis o skladovaní zemného plynu zvýši bezpečnosť dodávok plynu v EÚ s výhľadom na nadchádzajúce i budúce zimné obdobia. Pre hrozbu prerušenia dodávok zo strany...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame