Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
V dňoch 16. a 17. júla 2020 sa Europe Direct Nitra zúčastnilo koordinačného stretnutia sietí Europe Direct na Slovensku v Európskom informačnom centre ( Zastúpenie Európskej komisie v SR,...
Prvý júlový víkend (4. a 5. júla 2020) patril Pribinovým a Cyrilo-metodským slávnostiam, a tak sa opätovne naštartoval kultúrny život v meste Nitra. Sme radi, že Europe Direct Nitra...
Vyhodnotenie súťaže študentských prác, ktorá prebehla od 4. apríla do 20. mája 2020. Témou súťaže bolo: " Pozitívne efekty politiky súdržnosti na regionálnej a lokálnej...
Európska komisia uviedla nový akčný plán pre colnú úniu, v ktorom sa predkladá súbor opatrení. Tie v priebehu nasledujúcich štyroch rokov zaistia inteligentnejšie, inovatívnejšie...
Európska komisia uverejnila nový ambiciózny akčný plán na posilnenie únie kapitálových trhov Európskej únie v nadchádzajúcich rokoch. Najdôležitejšou súčasnou prioritou Únie je...
Európska komisia sa rozhodla vyhlásiť výzvu v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré reagujú na klimatickú krízu a pomáhajú chrániť jedinečné ekosystémy a...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame