Správy z Európskej komisie

Oznámenie o novom európskom Bauhause

17.09.2021

Nový európsky Bauhaus pretavuje Európsku zelenú dohodu do hmatateľnej zmeny v praxi. Cieľom nového európskeho Bauhausu je vytvoriť nový životný štýl, ktorý prepája udržateľnosť...

Komisia navrhuje cestu k digitálnemu desaťročiu v záujme dosiahnutia digitálnej transformácie EÚ do roku 2030

17.09.2021

Komisia navrhla konkrétny plán na dosiahnutie digitálnej transformácie našej spoločnosti a ekonomiky do roku 2030 nazvaný „Cesta k digitálnemu desaťročiu“. Navrhovaný plán...

Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA)

17.09.2021

Európska komisia dnes zriaďuje Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Jeho cieľom je predchádzať núdzovým situáciám v oblasti...

Komisia schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027

17.09.2021

Európska komisia schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027. Slovenská mapa...

Eurobarometer: Optimizmus ohľadom budúcnosti EÚ je najvyšší od roku 2009

14.09.2021

Podľa najnovšieho štandardného Eurobarometra vykonaného v júni až júli 2021 zostávajú postoje k EÚ pozitívne a vo všeobecnosti stabilné. Na budúcnosť EÚ nazeráme...

Odporúčame