kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

New Agri - New European Ways in Agriculture - Nové európske cesty v poľnohospodárstve

Trvanie projektu

1. 10. 2005 - 31. 5. 2007

Koordinátor projektu

CIPA - AT TOSCANA, Taliansko

Zameranie projektu

projekt je zameraný na podporu zamestnanosti prostredníctvom vzdelávania a tréningu expertov v oblasti legislatívy a metodiky EÚ pre ochranu životného prostredia, vody, pôdy, ako aj zdravia a welfare zvierat za účelom zaistenia ich spôsobilosti pre poradenskú činnosť poľnohospodárskym prvovýrobcom;

Hlavné aktivity projektu

  1. určenie cieľových skupín
  2. vypracovanie oblastných dokumentov o situácii a tréning. potrebách v každej partnerskej krajine
  3. vytvorenie pracovnej skupiny, tzv. "focus groups"
  4. vypracovanie porovnávacieho súhrnného dokumentu (k bodu 2)
  5. propagácia projektu
  6. publikácia a implementácia finálnych produktov
  7. účasť na partnerských stretnutiach

Partneri na projekte

Trácka univerzita, Bulharsko
ASAJA, Španielsko
FN CUMA, Francúzsko
OTA, Taliansko
TOSCANA CEREALI, Taliansko
UNIVERSITA PISA, Taliansko
HARGHITA COUNTY COUNC., Rumunsko
AGROINŠTITÚT Nitra

Manažér projektu na AI Nitra

Norbert Floriš, Ing.

Kontakt

Tel.: 037 / 7910 224, e - mail: