V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, pozastavuje činnosť konferenčných služieb do odvolania!

Informácie

Prístupnosť

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.agroinstitut.sk prispôsobujeme, aby spĺňalo ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami.

Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML a pre CSS.

Stránky boli vytvorené s maximálnym ohľadom na prístupnosť pre slabozrakých a nevidiacich a sú validované TAW3.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická č. 4
949 01 Nitra