kalendár školení

NitLib 2017

Hlavný organizátori:

  • Agroinštitút Nitra, štátny podnik – knižnica
  • Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
  • Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  • Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Spoluorganizátor:

  • Krajská pobočka SSKK v Nitre

Vás pozývajú na odborný seminár na tému:

„KNIŽNICE AKO CENTRÁ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA“

Termín: 24. mája 2017 o 9:30 hod.

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra (miestnosť A2)