kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD

Dňa 15. januára 2018 sa v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik konala prednáška na tému: 

Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD

(s dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ)

Prednášku lektorsky zastrešil Ing. Václav Vojtech, CSc., ktorý je analytik poľnohospodárskych politík na Direktoriáte OECD pre obchod a poľnohospodárstvo.

V diskusii boli zodpovedané otázky týkajúce sa fungovania OECD, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozdielnosti opatrení pre podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v štátoch EÚ i mimo nej.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria