kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Týždeň slovenských knižníc 2018

Depozitná knižnica FAO Agroinštitútu Nitra, štátny podnik pripravuje v rámci  „Týždňa slovenských knižníc 2018“  v termíne 5. - 9. marca 2018 nasledovné aktivity:

  • prezentácia publikácií Depozitnej knižnice FAO v Slovenskej poľnohospodárskej v Nitre
  • letáčiky pre študentov s pozvánkou do knižnice (rozdávanie v teréne na SPU)
  • bezplatná registrácia do našej knižnice