Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Faktúra č. Dátum
úhrady
Dodávateľ Uhradená
suma s DPH
Predmet  
2180041981 04.11.2018 Energie2, a.s. Bratislava 281,38 zemný plyn
1801665 02.11.2018 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 150,41 tovar
4591036753 02.11.2018 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 105,41 PHM
018759 01.11.2018 TECHNOPOLIS s.r.o. Nitra 17101,05 služba
018760 01.11.2018 TECHNOPOLIS s.r.o. Nitra 8595,25 služba
18101094 01.11.2018 ADEPT BPH s.r.o. Trnovec nad Váhom 192,00 služba
142/2018 30.10.2018 STRAKA - KOMINÁRSTVO Tesárske Mlyňany 155,00 služba
4018081 29.10.2018 Advokátska kancel. G. Orlík, s.r.o. Topoľčianky 602,51 služba
701069371 26.10.2018 ZSE Energia, a.s. Bratislava 4646,02 el. energia
20181342 25.10.2018 Renára Hrobová SPEPS NITRA Nitra 84,00 tovar
8860082230 25.10.2018 Západoslovenská vodár.spoločnosť, a.s. Nitra 2418,08 vodné, stočné
1875702 25.10.2018 Lindström, s.r.o.Trnava 26,88 služba
1877035 25.10.2018 Lindström, s.r.o.Trnava 24,62 služba
2463658221 24.10.2018 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 219,92 služba
2018-1767 24.10.2018 VICOM s.r.o. Bratislava 72,00 tovar
2018-1776 24.10.2018 VICOM s.r.o. Bratislava 1997,37 tovar
9001157225 23.10.2018 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 91,85 služba
8219036395 23.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 0,14 telef. poplatok
30203529 22.10.2018 NITRAZDROJ, a.s. Nitra 34,56 tovar
1801558 19.10.2018 Ing. Peter Gerši - GC Tech Trenčín 182,78 tovar