kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Pestovanie, spracovanie a využitie konopy siatej

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné vedomosti o pestovaní konopy siatej, jej nárokoch na pôdne a klimatické podmienky, jej ošetrovaní počas vegetácie i význame pre životné prostredie, o spôsoboch spracovania a komplexnom využití konopy siatej pre rôzne odvetvia potravinárstva, zdravotníctva i priemyslu

Určené:

Pracovníci agrosektora, malí a rodinní farmári, potravinári, stavbári, spracovatelia textilu a osoby so záujmom získať odborné vedomosti o konope siatej

Rozsah: 15
Miesto konania: Poľnohospodárske družstvo Kálnica, č. 385, 916 37 Kálnica
Termín/y: 23. 5. 2017 - 24. 5. 2017
Odborný garant: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Program:

Agrotechnika pestovania konopy siatej - Ing. Kabašta

 • Pôdno – klimatické podmienky
 • Agrotechnika pestovania
 • Choroby – škodcovia konopy siatej
 • Environmentálna stránka pestovania konopy
 • Vývoj pestovania na SR

 

Technológia pestovania konopy siatej - Ing. Bjelková

 • Technológia pestovania konopy pre priemyselné bioprodukty a biomasu
 • Potravinárske a nepotravinárske využitie konopy siatej

 

Spracovanie konopy siatej - Bc. Ruman

 • Konopa a vzťah k pôde a životnému prostrediu
 • Základné spôsoby žatvy a spracovania konopy
 • Využitie konopy v stavebníctve

 

Konopné semeno - RNDr. Havrlentová

 • Kvalita konopného semena
 • Obsahové látky a faktory vplývajúce na ich obsah

 

Hospodárska hodnota konopy siatej – doc. Ing. Nôžková, PhD.

 • Genetické zdroje a pôvod konopy siatej
 • Morfologická charakteristika
 • Biologická charakteristika

 

Účastnícky poplatok: 108,00 € s DPH pri platbe na účet, pri platbe v hotovosti 110,00 €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Fax: 037/7910159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: Možnosti ubytovania: http://www.skicentrumkalnica.sk/zima/info/ubytovanie-v-okoli.html
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.