kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Objednávka konferenčných služieb

Údaje o akcii


Informácie o miestnostiach a službách

Catering zabezpečuje Agroin reštaurácia, Daniel Pecháč Tel.: 0902 729 240 E - mail: dpechac@vic.sk

Konferenčné a rokovacie priestory

Kongresová Sála
Miestnosť A1
Miestnosť A2
Zelený Salónik
Štúdio
Miestnosť P
Miestnosť S3
Miestnosť J1
Miestnosť J2
Miestnosť S1
Miestnosť S2
Veľká zasadačka
Malá zasadačka
Modrý salónik

Ubytovanie v Hoteli Agroinštitút Áno
Nie

Catering Nepožadujeme
Obed
Večera
Občerstvenie

Stravovanie zabezpečuje:
Agroin reštaurácia
Akademická č. 4,
949 01 Nitra

Rezervácie:
Daniel Pecháč
Tel.: 0902 729 240
E - mail: restauracia@agroinstitut.sk


Doplnkové služby a služby spojené s prenájmom didaktickej techniky Tlmočenie (upresnenie telefonicky)
Kongres klub
Technická obsluha
Expozičný priestor pre jedného vystavovateľa/1 deň
Šatňa, šatniarka (v zimnom období)
Projektor s plátnom
Mikrofón bezdrôtový
Flipchart
Notebook
WiFi
Video / dataprojektor

Súhlasím so zasielaním informačných emailov
Súhlasím s obchodnými podmienkami
Súhlas so spracúvaní osobných údajov (súhlas musíte potvrdiť v dokumente dole)

Odberateľ svojím súhlasným konaním, objednaním konferenčných služieb potvrdzuje, že sú mu uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu. Odberateľ ďalej berie na vedomie dodacie podmienky a uhradí finančnú čiastku za objednané priestory, didaktickú techniku a služby v plnej výške v hotovosti alebo faktúrou. Bude šetriť zapožičaný majetok a v prípade jeho poškodenia alebo straty uhradí vzniknutú škodu.

Objednávateľ potvrdzuje, že prenajaté konferenčné priestory sa budú využívať výlučne na informačné a vzdelávacie aktivity. Vylučuje sa využitie na aktivity politických strán a hnutí.

Prenájom spoločných priestorov sa účtuje v prípade zabezpečenia vlastného občerstvenia.
Spoločné priestory:(priestory chodby - prízemie, 1. poschodie, priestory vedľa šatne - prízemie).

Storno podmienky
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu a času akcie a dôvodu zrušenia akcie. Je potrebné ho zaslať čo najskôr písomne e-mailom, faxom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia akcie.

Výška storno poplatku v prípade zrušenia akcie :

  • 10 a viac dní pred uskutočnením akcie - bez poplatku
  • 9 - 3 dní pred uskutočnením akcie - 25 % z ceny za objednané služby
  • 2 - 1 deň pred uskutočnením akcie - 50 % z ceny za objednané služby
  • do 24 hodín pred uskutočnením akcie - 100 % z ceny za objednané služby
  • nekonanie akcie bez uskutočneného storna - 100 % z ceny za objednané služby


Konferenčné služby je možné rezervovať aj telefonicky na tel. číslach: +421 37 7910114, +421 908 291 247 prípadne nás kontaktujte e-mailom na adrese kc@agroinstitut.sk