Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
398/2017 30.11.2017 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 919 951 15
raňajky november 2017
2 776.20€