Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
402/2017 04.12.2017 Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce č. 919
Obedy pre účastníkov a lektora seminár Novela zákona o odpadoch 5.12.2017
88.40€