Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
409/2017 07.12.2017 VEMAX NITRA s.r.o. Janka Kráľa 122 94901 Nitra
Kontrola hasiacich prístrojov, tlakové skúšky a opravy has. prístrojov podľa kalkulač. listu
157.60€