Dokumenty

Objednávky

Objednávky

Č. obj. Dátum vystavenia Dodávateľ a predmet dodávky Celková
hodnota bez DPH
433/2017 21.12.2017 Kaštiel Mojmírovce, s.r.o., 951 15 Mojmírovce č. 919
Slávnostný obed - vianočné posedenie dňa 19.12.2017
166.50€