Dianie v EÚ

Európske hlavné mestá kultúry roku 2020: Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko)

14.01.2020

Od 1. januára 2020 sú mestá Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko) držiteľmi titulu Európske hlavné mesto kultúry na obdobie jedného roka. „Vďaka tomuto titulu Rijeka a Galway naplno...

Nová dohoda pre spotrebiteľov: nové pravidlá na posilnenie ochrany spotrebiteľa nadobúdajú účinnosť

14.01.2020

Komisia dnes víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa ako súčasť Novej dohody pre spotrebiteľov. Ich cieľom je zlepšiť presadzovanie a modernizovanie...

Európsky kontaktný bod pozýva na seminár

12.12.2019

Európsky kontaktný bod pozýva na seminár v Bratislave. Pripomíname vám, že dňa 12. decembra 2019 sa uskutoční posledný tohtoročný infoseminár k programu Európa pre...

Čo najviac ohrozuje rastliny v EÚ?

13.10.2019

Komisia dnes uverejnila zoznam 20 regulovaných karanténnych škodcov, ktorých určila ako prioritných škodcov. Medzi nimi sú druhy ako Xylella fastidiosa, chrústovec japonský, fúzač...

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - vyhlásenie výsledkov 3. ročníka

17.09.2019

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku ocenila v rámci tretieho ročníka projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) 20 prihlásených škôl. Spolu 66 pedagógov a 295...

Odporúčame