Správy z Európskej komisie

Podpora európskych poľnohospodárov a rybárov smerom k ekologickému hospodárstvu

04.06.2020

Európska komisia navrhuje zvýšiť v novom dlhodobom rozpočte financie určené na Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) o 9 miliárd EUR a Európsky námorný a rybársky fond (EMFF) o...

Spravodlivá minimálna mzda: Komisia otvára druhú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi

04.06.2020

Komisia dnes otvára druhú fázu konzultácií s európskymi odborovými a zamestnávateľskými organizáciami o tom, ako zabezpečiť spravodlivé minimálne mzdy pre všetkých pracovníkov v...

Rozpočet EÚ navyšuje finančné prostriedky pre vonkajšiu činnosť

03.06.2020

V rámci revidovaného dlhodobého rozpočtu Európska komisia navrhla aj rozpočet na vonkajšiu činnosť vo výške 118,2 miliardy EUR a ďalších 15,5 miliardy EUR na podporu svojich partnerov...

RescEU: nástroj EÚ na priamu reakciu na krízy

03.06.2020

Európska komisia dnes navrhla, aby sa EÚ poskytli nástroje na rýchlejšiu reakciu v prípade závažnej cezhraničnej núdzovej situácie, ako v prípade vypuknutia ochorenia COVID-19. Na tento...

Posledná výzva WIFI4EU: verejné Wi-Fi pre obce zadarmo

03.06.2020

Zajtra (3.6. 2020) Komisia vyhlási štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí do iniciatívy WiFi4EU. V rámci výzvy môžu obce požiadať o poukaz v hodnote 15 000 EUR na inštaláciu zariadenia...

Odporúčame