Dianie v EÚ

Od stredy voláme a SMSkujeme v EÚ lacnejšie

Od stredy  15. mája začnú pre všetky medzinárodné volania a SMS správy v rámci EÚ platiť nové cenové  stropy. Za minútu hovoru zo svojej krajiny EÚ do inej budeme platiť maximálne 19 centov (+ DPH) a za jednu SMS len 6 centov (+ DPH).

Po zrušení  roamingových poplatkov v júni 2017 je toto opatrenie ďalším krokom na ceste k Digitálnemu jednotnému trhu.

Nové pravidlá pre medzinárodné volania odstránia značné cenové rozdiely, ktoré doteraz panovali v jednotlivých členských štátoch. Štandardná cena za pevné alebo mobilné volania v rámci Únie bola v priemere trikrát vyššia než štandardná cena za domáce volania a štandardná cena za SMS správu v rámci Únie bola viac než dvakrát vyššia ako cena za domácu SMS správu. V niektorých prípadoch môže byť štandardná cena za volanie v rámci Únie až desaťkrát vyššia ako štandardná cena za domáce volanie.

Z aktuálneho prieskumu Eurobarometra o medzinárodných volaniach vyplýva, že štyria z desiatich respondentov (42 %) za posledný mesiac kontaktovali niekoho v inom štáte EÚ. 26 % respondentov uviedlo, že na kontaktovanie osoby v inej krajine EÚ použili pevnú linku, mobilný telefón alebo SMS správu.

Telekomunikační operátori v celej EÚ budú musieť informovať spotrebiteľov o nových cenových stropoch. Pravidlá začnú pre všetkých 28 krajín EÚ platiť od 15. mája, pričom čoskoro začnú byť záväzné aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.

Cenové stropy platia len pre volania pre osobnú potrebu, t. j. len pre individuálnych zákazníkov. Na firemných zákazníkov sa táto regulácia cien nevzťahuje, keďže viacero operátorov má pre nich špeciálne, mimoriadne atraktívne ponuky. Viac informácií v tlačovej správe.

Tlačová správa 13.5.2019, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Kódex postupov proti dezinformáciám: marcová správa o opatreniach online spoločností

Európska komisia dnes zverejnila najnovšie správy  spoločností  Facebook, Google a Twitter o ich pokroku a činnostiach v oblasti boja s dezinformáciami.  Tieto tri online platformy sú signatármi Kódexu postupov proti dezinformáciám  a v období pred májovými  voľbami do Európskeho parlamentu podávajú takéto správy každý mesiac.

Spoločnosť Google informovala o konkrétnych opatreniach prijatých na zlepšenie kontroly umiestnenia reklamy v EÚ vrátane členenia podľa členských štátov. Poskytla aktualizáciu o svojej politike v oblasti volebných reklám, s ktorou začala 21. marca 2019, a oznámila, že v apríli bude uverejnená správa o transparentnosti prehľadov o voľbách do EÚ.  Podobne ako pri poslednej správe boli poskytnuté údaje o odstránení významného počtu kanálov YouTube pre porušenie zásad týkajúcich sa spamu či podvodných praktík.

Facebook informoval o opatreniach prijatých proti reklamám, ktoré porušili jej pravidlá pre obsah s nízkou kvalitou, rušivým, zavádzajúcim alebo falošným obsahom alebo obchádzali jeho systémy. Poskytol ďalšie informácie o pravidlách týkajúcich sa politickej reklamy, ktorá sa bude vzťahovať aj na Instagram.  Facebook informoval  aj o počte falošných účtov, ktoré boli globálne zakázané v prvom štvrťroku 2019, a o počte 8 koordinovaných sietí s neautentickým správaním, pochádzajúcich zo Severnej Macedónie, Kosova a Ruska. Správa neuviedla, či tieto siete ovplyvnili aj používateľov v EÚ.

Twitter oznámil aktualizáciu pravidiel inzercie v oblasti politických kampaní a poskytol ďalšie podrobnosti o zverejňovaní politických reklám v Centre reklamnej transparentnosti služby Twitter. Twitter poskytol údaje o opatreniach prijatých proti spamu a falošným účtom, ale neposkytol ďalšie informácie o týchto činnostiach a o tom, ako súvisia s činnosťou v EÚ. Twitter neoznámil žiadne kroky na zlepšenie kontroly umiestnení reklamy ani neposkytol žiadne metriky s ohľadom na svoje záväzky v tejto oblasti.

V rámci napĺňania Kódexu postupov sa platformy 16. apríla 2019 stretli s národnými regulačnými orgánmi, ktoré sú súčasťou skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), s cieľom prediskutovať funkčnosť ich archívov politických reklám.

EK, 24.4.2019

150 000 EUR pre tri inovácie, ktoré pomôžu znížiť množstvo plastového odpadu

Európska komisia na dnešnom podujatí v slovinskej Ľubľane otvorila ďalšie kolo súťaže Európske sociálne inovácie 2019. Tohtoročnou témou je boj proti plastovému odpadu („Challenging plastic waste“) a cieľom je nájsť nové nápady a projekty, ako znížiť množstvo plastového odpadu prostredníctvom systémových zmien na miestnej, národnej a európskej úrovni. Nezávislí porotcovia vyberú tri projekty a každý z nich získa v októbri 2019 sumu 50 000 EUR.

Európska komisia sa rozhodne zasadzuje za to, aby sa problém plastového odpadu premenil na pozitívny podnet pre budúcnosť Európy, a už zaviedla viacero opatrení. Jedným z nich je prvá európska stratégia EÚ pre plasty, zriadenie združenia pre recykláciu plastov, ako aj kampane dobrovoľných záväzkov. Vďaka týmto opatreniam Komisia pripraví základy pre prechod k intenzívnejšiemu obehovému hospodárstvu a zároveň podporí rast a inovácie.

  Účelom súťaže Európske sociálne inovácie 2019 je podporiť nápady a projekty zamerané na zníženie množstva plastového odpadu a znečistenie odpadom vďaka zmenám a zlepšeniam existujúcich procesov a zavádzaním úplne nových výrobkov a iniciatív. Tieto inovácie majú znížiť množstvo vzniknutého plastového odpadu alebo podporiť a do väčšej miery umožniť opätovné použitie a recykláciu plastového odpadu. Riešenia by mali byť prispôsobiteľné, cielené na systematické zmeny a zakotvené v jednej z týchto oblastí:

Informácie o predchádzajúcich ročníkoch súťaže a víťazných projektoch: www.eusic.org

Otázky v súvislosti so súťažou môžete posielať na túto adresu: info@socialinnovationprize.eu

zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov,
recyklácia, opätovné použitie alebo zhodnocovanie existujúceho plastového odpadu,
nakladanie s plastovým odpadom na skládkach odpadu a v životnom prostredí,
zmena správania spotrebiteľov, maloobchodníkov i obchodných praktík v širšom zmysle,
zavádzanie alternatívnych obchodných modelov a optimalizácia dodávateľských reťazcov,
zavádzanie nových materiálov, ktoré sú vhodné pre obehové hospodárstvo alebo predstavujú udržateľné alternatívy plastov z fosílnych surovín.

                       V súťaži Európske sociálne inovácie sa hľadajú nápady sociálnych inovátorov, podnikateľov, študentov, dizajnérov, podnikov, tvorcov, iniciátorov a tvorcov zmien, teda kohokoľvek, kto má inovatívny a kreatívny nápad ako zásadne zmeniť situáciu s plastovým odpadom.

Kolo súťaže Európske sociálne inovácie za rok 2019 sa otvorilo v Ľubľane, ktorá je priekopníkom v udržateľnosti, bývalým európskym hlavným zeleným mestom a držiteľom ocenenia Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu v kategórií „Udržateľnosť“ za rok 2018. V tomto meste „bez odpadu“ sa separuje 68 % odpadu (čo je najviac spomedzi všetkých európskych hlavných miest). Navyše poslední dvaja víťazi súťaže sú zo Slovinska, čo je dôkazom toho, ako sa sociálnemu inovatívnemu ekosystému v krajine darí. Práve preto bola Ľubľana jednoznačnou voľbou pri výbere mesta, v ktorom sa malo konať otváracie podujatie tohtoročného kola súťaže.

Na otváracom podujatí mali účastníci možnosť získať informácie o súťaži a vypočuť si skúsenosti tvorcov minuloročného víťazného projektu HeritageLab. Ďalej sa mohli dozvedieť viac počas panelových diskusií, v rámci ktorých niektorí tohtoroční porotcovia rozoberali problematiku plastového odpadu, a zúčastniť sa malého brainstormingu o možných riešeniach problémov s plastovým odpadom. Podujatie zakončila výstava s názvom „Toasted Furniture“, ktorú pripravili slovinské umelkyne Nuša Jelenecová a Nina Mršniková. Výstava predstavuje inovátorskú metódu autoriek, ktorá spočíva v roztavení plastového odpadu a jeho premeny na nádherné a farebné panely, ktoré sa následne používajú ako stavebné prvky pri výrobe nábytku či osvetlenia. Toto je fantastický a kreatívny príklad, ako riešiť problém plastového odpadu.

 

Tlačová správa 11.3.2019, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Odporúčame