ED Nitra Aktivity

Mladý Európan 2019 v Nitre

Vedomostnú súťaž o EÚ jej histórii i súčasnosti  pre stredné školy a gymnázia pre okresy Nitra, Topoľčany, Šaľa  a Zlaté Moravce vyhlásilo informačné cntrum Euroep Direct Nitra. Súťaž s akonala 12. apríla 2019 a zúčastnilo sa jej 10 škôl.

Najlepšie si počínali Gymnázium Golianova Nitra, Stredná športová škola a Gymnáyium párovská Nitra, ktorá zvíťazila a zúčastní národného kola tejto súťaže v Košiciach 13.6. 2019.

Odporúčame