ED Nitra Aktivity

ED Nitra na výstave AX 2019

V dňoch 22. - 25. 8. sa v Nitre bude konať medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex. Zúčastňuje sa ho každoročne veľký počet návštevníkov z celého Slovenska.

V pavilóne M2 nájdete v stánku Zastúpenia EK na Slovensku aj pracovníčky Europe Direct Nitra a môžete získať informačné materiály o EÚ a preveriť svoje vedomosti o členských krajinách EÚ.

Europe Direct Nitra, 20. 8. 2019

Odporúčame