Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Aktuality

  FAO News: Iniciatíva FAO - Ruka v ruke

Ruka v ruke je iniciatíva FAO na urýchlenie transformácie poľnohospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja vidieka s cieľom odstrániť chudobu, ukončiť hlad a všetky formy podvýživy. Iniciatíva sa zameriava predovšetkým na krajiny, ktoré majú obmedzené národné kapacity a malú medzinárodnú podporu alebo v ktorých sú výzvy vrátane prírodných alebo človekom spôsobených kríz najväčšie.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00