V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, rušíme všetky plánované akcie konferenčných služieb až do odvolania!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Knižnica

Knižnica

Knižnica

Knižnica plní úlohy špeciálnej poľnohospodárskej knižnice. Fond knižnice tvorí cca 11 000 knižničných jednotiek. Súčasťou fondu je Depozitná knižnica FAO a fond publikácií EU. Vo fonde je 56 titulov periodík. Fond knižnice je spracovaný elektronicky a tvorí bázu dát, ktorá je súčasťou integrovaného informačného systému rezortu pôdohospodárstva AGROKATALÓG.

Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 09:00 - 14:00

V rámci medzinárodnej výmeny publikácií knižnica spolupracuje so slovenskými i zahraničnými informačnými strediskami a knižnicami a medzinárodnou sieťou poľnohospodárskych knižníc AGLINET.

Služby

  • prezenčné výpožičky (časopisy, knihy, zborníky, encyklopédie, štatistické ročenky)
  • absenčné výpožičky (podľa štatútu knižnice)
  • rešerše
  • MVS
  • MMVS
  • reprografické služby

Prírastkové zoznamy

Podujatia

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00